Neden Düşünür Ortaokulu?

Soyut düşünme becerilerinin geliştiği, çevresel ve toplumsal kimlik yapılarının oluştuğu bu süreçte öğrencilerin küresel meselelere akılcı çözümler geliştirdikleri ortamlar sağlanır ve bu becerilerini kullanmaları desteklenir. Bir üst eğitim kurumuna geçişte akademik temelin yapılandırıldığı dönemdir.

Temel hedeflerimizden biri öğrencilerimizi ulusal sınavlara hazırlamaktır.

  • Öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına göre hazırlanmış zengin ders içerik ve programları,
  • MEB’e göre yüzde elli daha fazla ders saati ve etkinlik,
  • Eğitim ve öğrenme yılı başlamadan iki hafta önce akademik hazırlık programı,
  • Hazır bulunuşluk sınavı,
  • Yoğun etüt programı,
  • Konu sonu tarama testleri,
  • Haftalık deneme sınavları,
  • Eksik tamamlama etütleri planlanır ve uygulanır.

Düşünür Koleji Liselere Giriş Sınavlarında uygulanan yeni soru tarzlarına uygun öğrenim programıyla da Türkiye'ye model oluyor.

Bu başlığın altındaki iki maddeyi kaldırarak Düşünür Koleji, düşünme ve problem çözme becerilerini geliştiren öğretim yaklaşımı ve metotları ile yeni sistemde de başarılı olan öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor.

Düşünür PISA (PISA-D)

Düşünür Koleji öğrencileri, kendileri için özel olarak hazırlanmış PISA D sınavları ile Uluslar arası PISA ve TIMMS sınavlarına benzer Düşünme ve problem çözme becerilerini ölçen, günlük hayatla ilişkilendirilmiş açık uçlu sorular ile uluslara arası alanda kendini deneme ve değerlendirme fırsatı bulur.

Global Languages Programme

Erken çocukluk ve ilkokul süreçlerinde sağlam temelleri atılan İngilizce dil ediniminin ortaokul yıllarında ‘Independent User’ dediğimiz seviyelere çıkması hedeflenir. Öğrencilerin bilişsel olarak da daha soyut düşünebildiği bu yaşlarda programda dünya meseleleri üzerine İletişim aracı olarak İngilizce’yi kullanarak paylaşım yapacakları uygulamalara yer verilir. 21. yüzyıl yaşam becerilerine hakim bireyler yetiştirmeyi hedefleyen kurumumuzda yaratıcılık, iş birliği yapabilme, İletişim becerileri ve eleştirel düşünme becerileri İngilizce dil edinim programına entegre edilmiştir ve özgün (authentic) materyallerle öğrencilerin bu becerilerini hedef dilde kullanabilmesi hedeflenir.

Intensive Programme In English

5. sınıf yoğun İngilizce programının uygulandığı hazırlık yılı olarak konumlanır. Bu sınıfın sonunda öğrenci B1.1 İngilizce seviyesine ulaşır.

Content & Language Integrated Learning

Öğrencilerin hem farklı ilgi alanları devreye sokulur hem de dilin anlamlı içeriklerle edinilmesi sağlanır.

Communicative Method

İletişimsel metodlar kullanılarak çocukların dili etkin olarak kullanmaları sağlanır.

English In Action & Public Speaking

Öğrencilerin verilen bir konu üzerinde toplum önünde konuştukları ve öğle teneffüsünde İngilizce etkinlik yaptıkları uygulamalardır.

Sharing Sessions

Velilerin dil öğrenim sürecine katılabilmelerini mümkün kılan oturumlarda İngilizce paylaşım yapılır.

Hepsi olumlu gelecek için beceriler...

Beceri Odaklı Öğrenme:

Bilgi her çağın en büyük gücü olarak yerini korurken, bugünün dünyasında ‘beceri’, yani bilginin hayata dokunan pratik yüzü ya da ‘bilgiyi günlük yaşamda kullanabilme’ daha önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Düşünür Koleji, Beceri Akademisi Eğitimde beceri odaklı yaklaşımın, çocuğun eğitim yolculuğundaki önemini kavramış, programlarını da buna paralel olarak üç ana başlık altında toplamıştır:

Düşünme Becerileri

Eğitim ve öğrenme sistemimizdeki temel yaklaşımız “düşünmeyi öğretmek” olarak özetlenebilir.

İletişim Becerileri Eğitimi

Sosyal ya da akademik bir ilişkiyi başarılı ve sürekli kılacak temel İletişim becerilerinin edinimi ile ilgilidir.

Yaşam Becerileri Eğitimi

Günlük pratik hayata etki edecek ve hayatı kolaylaştıracak temel becerilerin edinimi bu programdadır.

Atölyelerimiz ve Beceri Eğitimi

Geri Dönüşüm Atölyesi

Sadece bir dünyamız var. Onu, hem kendimiz hem de gelecek nesiller için korumalıyız.

Tamir Atölyesi

Kırılmış ya da bozulmuş bir oyuncak ya da eşya her zaman çöp değildir. Becerikli ellerimiz üstesinden gelir.

Ahşap Tasarım Atölyesi

İşe yaramaz diye bir köşeye atılan her ahşap başka bir fayda sağlayabilir.

Bize ulaşmaktan çekinmeyin

Düşünür Kolejin'deki en son haberleri ve etkinlikleri almak için kaydolun