Neden Düşünür Lise Eğitimi?

Düşünme becerilerinin yaşam becerilerine dönüştüğü, çevresel ve toplumsal kimlik yapılarının oluştuğu lise sürecinde, öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri kullanmaları Düşünür Kolejine özgü eğitim modeli ile gerçekleştirilir.

Temel hedeflerimizden biri de öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlamaktır. Düşünür Kolejinde, MEB’e göre daha fazla ders saati, etkinlik, ek çalışma ve etütlerle tam öğrenme sağlanarak ulusal ve uluslararası sınav hazırlıkları yapılır. Üniversite danışmanlık ve Kariyer Planlama Merkezimizde 9. sınıftan başlayarak tüm lise öğrencilerimizle bireysel olarak yapılan çalışmalarla üniversite hazırlık sürecine, meslek seçimlerine destek ve yön verilir. Düşünür Kolejinde, alanında donanımlı uzman branş öğretmenleri tarafından eğitim verilir. 9 ve 10. sınıf tüm branş derslerinin alındığı ortak yıldır. Öğrencilerimiz 11. sınıftan itibaren mesleki eğilimleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gerekli temel ve seçmeli dersleri alırlar.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi ve uzman danışman öğretmen kadrosu, öğrencilere ders seçimi, kariyer planlaması, üniversite hazırlık ve tercih süreçlerinde rehberlik eder. Öğrencilerin yetenek, ilgi ve kişilik özellikleri göz önünde tutularak, gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirlemeleri önemsenir. Düşünür Kolejinde dünya dilleri programıyla dünya ile konuşan, dünya ile çalışan ve dünya ile yarışan bireyler yetişir. Sadece başarılı değil, aynı zamanda küresel ahlaki ve etik kurallara uyan bireyler, Düşünür Kolejine özgü içerik ve etkinliklerle gelişimlerini sürdürürler. Her Düşünür öğrencisi, en az bir sosyal sorumluluk projesinde etkin rol alarak çevreye ve topluma duyarlı bir dünya vatandaşı olarak yetişir.

Anadolu Lisesi & Fen Lisesi

Düşünür Koleji olarak, küresel düzeyde lider okul olma vizyonuyla eğitimin geleneksel yapısını değiştirerek fark yaratan, yaratıcı, tasarım odaklı düşünebilen, problem çözme becerileri gelişmiş bireyler yetiştiriyoruz. Ülkemizin her noktasındaki öğrenciye ulaşıp hayatlarına dokunarak onları, 21. yüzyıl yaşam, düşünme ve İletişim becerileriyle donatmak temel misyonumuzdur.

Her öğrencinin farklı özellikleri olduğunu kabul ederiz. Uyguladığımız programlarla her öğrencinin başarılı olabileceği yönlerini keşfeder; yetkinliklerini, yeteneklerini ve çok yönlü becerilerini geliştiririz. Aynı zamanda öğrencilerimiz için özel olarak geliştirdiğimiz Düşünür Eğitim Sistemi (DES) ile öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası düzeydeki sınavlara da en iyi şekilde hazırlarız.

Akademik kadromuzun mesleki gelişimini ve kendini sürekli güncellemesini önemseriz. Bu sebeple Düşünür Öğretmen Gelişim Akademisi (DÖGA) yapımızın önemli bir öğesidir.

Üniversite Sınavına Hazırlık

Düşünür Koleji’nin temel hedeflerinden biri de öğrencileri ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlamaktır. Uzman eğitim kadrosu tarafından oluşturulmuş Düşünür Eğitim Sistemiyle (DES) ve Düşünür yayınlarıyla sınav hazırlık süreci etkin bir şekilde yönetilir. Ölçme ve değerlendirme çalışmalarıyla deneme sınavlarının sonuç analizleri öğrenci, konu ve soru bazında yapılır. Yapılan analizlerle bireysel etüt ve ek çalışmalar planlanır ve uygulanır.

Düşünür Kariyer Merkezi

Kariyer planlama çalışmaları, Uzman Psikolojik Danışman ve Rehberler ile öğrenci danışmanı ve kariyer uzmanları tarafından yapılır. DÜŞÜNÜR KARİYER MERKEZİ Öğrencileri daha yakından tanımak ve ihtiyaçlarına göre destek vermek için ölçek, test ve envanterler uygulanır. Ders seçimi, kariyer yönelimi, üniversite hazırlık, başvuru ve tercih süreçlerinde rehberlik edilir. ‘Career Days’ kapsamında öğrencilere mesleklerin tanıtılması için alanlarında ön plana çıkmış başarı hikayeleri olan kişilerin katılımıyla söyleşiler organize edilir.

Ders çalışma, konsantrasyon, dikkat, zamanı etkin kullanma ve sınav kaygısı gibi konularda seminerler ve bireysel görüşmeler planlanır. Düşünür Koleji öğrencilerinin üniversiteler ve bölümler hakkında doğru bilgi edinmeleri ve bu bilgiler doğrultusunda kendilerine uygun tercihler yapabilmeleri için üniversite ziyaretleri düzenlenir. Geleceğin meslekleri konusunda ailelere ve öğrencilere sunumlar yapılır.

Advanced Placement (AP)

AP(Advanced Placement) Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan ve oradan tüm dünyaya yayılan bir program olan Advanced Placement, ABD'nin dışında 60'tan fazla ülkede uygulanmakta ve tanınmaktadır.Türkiye'de Amerikan Okulları ile çok az sayıda okulda uygulanan program en önemli uluslararası diploma programı olarak kabul ediliyor.1955 yılından bu yana uygulanan program SAT sınavlarının da uygulayıcı olan College Board tarafından yürütülmektedir.İleri Düzey Yerleştirme Programı olarak da adlandırılan Advanced Placement eğitimde mükemmeliyeti hedefleyen güçlü, kapsamlı ve çok çalışmayı gerektiren bir programdır. AP programı 6 farklı alanda 38 farklı dersten oluşmaktadır.

AP(Advanced Placement)Programının Avantajları

 • Yüksek AP sınavı notlarıyla yurtdışı üniversitelerin büyük çoğunluğundan kabul alabilme veya üniversiteye yerleşebilme imkanı,
 • Lise eğitimi sırasında üniversite seviyesinde dersler alınarak kredilerin yurtdışı ve bazı yurtiçi vakıf üniversitelerde üniversitenin politikası çerçevesinde geçerli sayılması,
 • Öğrencinin ilgi duyduğu alanda çok daha derinlemesine bilgi sahibi olması,
 • Daha iyi çalışma alışkanlıklarının geliştirilme, yazı yazma becerilerini iyileştirme, problem çözme yeteneklerini edinme gibi ileri üniversite yıllarında başarılı olabilmek için hayati bazı becerilerin geliştirilmesine yardımcı olması olarak özetlenebilir.
 • AP(Advanced Placement) Diploma Programı

  AP ders bazlı bir sertifika programıdır. Öğrenci, APID diplomasına sahip olabilmek için 4 farklı alanda 5 farklı AP dersine katılmalı ve bu derslerin sınavlarından 3 ve üzeri not almalıdır

  ÖRNEK ALAN ÖRNEK SINAV
  İki "Farklı Dünya Dili ve Kültürü" dersi sınavı veya Bir "Dünya Dili ve Kültürü" ve bir "İngilizce" dersi sınavı AP Fransız Dili ve Kültürü + AP Alman Dili ve Kültürü AP Fransız Dili ve Kültürü + AP İngiliz Dili ve Kültürü
  "Küresel Bakış" derslerinden bir sınav AP Dünya Tarihi
  "Bilim ve Teknoloji" derslerinden bir sınav AP Calculus AB veya AP Biyoloji veya
  Dil haricinde bir alandan sınav AP Makro ekonomi,Stüdyo Sanatları, AP Bilim Dersi

  Beceri Odaklı Öğrenme:

  Bilgi her çağın en büyük gücü olarak yerini korurken, bugünün dünyasında ‘beceri’, yani bilginin hayata dokunan pratik yüzü ya da ‘bilgiyi günlük yaşamda kullanabilme’ daha önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Düşünür Koleji, Beceri Akademisi Eğitimde beceri odaklı yaklaşımın, çocuğun eğitim yolculuğundaki önemini kavramış, programlarını da buna paralel olarak üç ana başlık altında toplamıştır:

  Düşünme Becerileri

  Eğitim ve öğrenme sistemimizdeki temel yaklaşımız “düşünmeyi öğretmek” olarak özetlenebilir.

  İletişim Becerileri Eğitimi

  Sosyal ya da akademik bir ilişkiyi başarılı ve sürekli kılacak temel İletişim becerilerinin edinimi ile ilgilidir.

  Yaşam Becerileri Eğitimi

  Günlük pratik hayata etki edecek ve hayatı kolaylaştıracak temel becerilerin edinimi bu programdadır.

  Atölyelerimiz ve Beceri Eğitimi

  Geri Dönüşüm Atölyesi

  Sadece bir dünyamız var. Onu, hem kendimiz hem de gelecek nesiller için korumalıyız.

  Tamir Atölyesi

  Kırılmış ya da bozulmuş bir oyuncak ya da eşya her zaman çöp değildir. Becerikli ellerimiz üstesinden gelir.

  Ahşap Tasarım Atölyesi

  İşe yaramaz diye bir köşeye atılan her ahşap başka bir fayda sağlayabilir.

  Bize ulaşmaktan çekinmeyin

  Düşünür Kolejin'deki en son haberleri ve etkinlikleri almak için kaydolun