Neden Düşünür İlkokulu?

Düşünme becerilerinin geliştiği, bireysel ve çevresel kimlik yapılarının oluştuğu bu süreçte öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri kullanmaları desteklenir.
Bir üst eğitim kurumuna geçişte akademik temelin yapılandırıldığı dönemdir.

Global Languages Programme

İngilizce ediniminde mümkün olduğunca dile maruz kalmak en önemli etkenlerden biridir. Bundan yola çıkarak ilkokul yıllarında gerçek ortamlara yakın kurgusal ortamlar tasarlanarak çocukların en üst seviyede dile maruz kalmaları sağlanır. Erken yaşlarda başlayan dil edinimi bir sonraki aşamalarda çocuğun dili doğal ve ezbere dayalı olmadan kullanmasını sağlar. İlkokulu bitiren bir çocuk A2.3 seviyesinde İngilizce kazanımlarını dört dil becerisinde de edinmiş olur ve bağımsız kullanıcı olma yolunda ortaokul programına hazır hale gelir.

Bilingual Programme

1. sınıfta ihtiyaca göre haftada 20 saat İngilizce ders saatiyle çift dilli (bilingual) program olarak uygulanır.

Content & Language Integrated Learning

Öğrencilerin hem farklı ilgi alanları devreye sokulur hem de dilin anlamlı içeriklerle edinilmesi sağlanır.

Communicative Method

İletişimsel metodlar kullanılarak çocukların dili etkin olarak kullanmaları sağlanır.

Wake Up Activity & English In Action

Serbest zaman uygulamalarıyla konuşma pratiği yapılır.

Sharing Sessions

Velilerin dil öğrenim sürecine katılabilmelerini mümkün kılan oturumlarda İngilizce paylaşım yapılır.

Beceri Odaklı Öğrenme:

Bilgi her çağın en büyük gücü olarak yerini korurken, bugünün dünyasında ‘beceri’, yani bilginin hayata dokunan pratik yüzü ya da ‘bilgiyi günlük yaşamda kullanabilme’ daha önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Düşünür Koleji, Beceri Akademisi Eğitimde beceri odaklı yaklaşımın, çocuğun eğitim yolculuğundaki önemini kavramış, programlarını da buna paralel olarak üç ana başlık altında toplamıştır:

Düşünme Becerileri

Eğitim ve öğrenme sistemimizdeki temel yaklaşımız “düşünmeyi öğretmek” olarak özetlenebilir.

İletişim Becerileri Eğitimi

Sosyal ya da akademik bir ilişkiyi başarılı ve sürekli kılacak temel İletişim becerilerinin edinimi ile ilgilidir.

Yaşam Becerileri Eğitimi

Günlük pratik hayata etki edecek ve hayatı kolaylaştıracak temel becerilerin edinimi bu programdadır.

Atölyelerimiz ve Beceri Eğitimi

Geri Dönüşüm Atölyesi

Sadece bir dünyamız var. Onu, hem kendimiz hem de gelecek nesiller için korumalıyız.

Tamir Atölyesi

Kırılmış ya da bozulmuş bir oyuncak ya da eşya her zaman çöp değildir. Becerikli ellerimiz üstesinden gelir.

Ahşap Tasarım Atölyesi

İşe yaramaz diye bir köşeye atılan her ahşap başka bir fayda sağlayabilir.

Bize ulaşmaktan çekinmeyin

Düşünür Kolejin'deki en son haberleri ve etkinlikleri almak için kaydolun