Neden Anaokulu (Erken Çocukluk) Eğitimi?

Marmara (Ö. Unutkan 2003) ve Hacettepe (S. Erkan - A. Kırca 2010) Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tarafından yapılan araştırmalara göre erken çocukluk eğitimi alan çocukların okul başarısının erken çocukluk eğitimi almayanlara göre daha yüksek olduğu kanıtlanmıştır. Kavram, matematik, okuma yazma, anlama, işitsel, görsel, mekansal algı becerilerinin erken çocukluk eğitimi ile daha ileri düzeye çıktığı gözlemlenmiştir.

Erken çocukluk döneminde;

  • Olumlu ve olumsuz yaşantılar, çocukların gelecek ve okul yaşamlarını etkiler.
  • Çocukların zeka, kişilik, duygusal gelişimi büyük ölçüde tamamlanır.
  • Emici zihin evresi devrededir. Zihin duyular yoluyla çevredeki her şeyi mıknatıs gibi çeker.
  • Zarafet, kibarlık ve sosyal becerilerle ilgili pek çok davranış kazanılır.
  • Dünya dilleri edinimi başlar.

Global Languages Programme

Düşünür Kolejinde İngilizce dil eğitimi erken çocukluk sürecinde 36 ayda başlar. İngilizce dört dil becerisini kazanmada en önemli etkenlerden biri dilin kullanıldığı ortamlarda sıkça bulunmaktır. Bundan yola çıkarak erken çocukluk yıllarında gerçek ortamlara yakın kurgusal ortamlar tasarlanarak etkinlikler yapılır.

Erken çocukluk eğitim sürecini tamamlamış bir çocuğun İngilizce dinleme ve konuşma becerilerinde A1.2 seviyesinde olması hedeflenir. Yani temel ihtiyaçlarını ifade edebilir, hoşlandıklarını anlatabilir ve bununla ilgili konuşmaları anlayabilir. Ayrıca çevresindeki somut varlıklar ile ilgili anlamlı cümleler kurabilir.

Bilingual Programme

Hazırlık grubunda 20 saat İngilizce dersiyle çift dilli program uygulanır.

IPC - International Preschool Curriculum

36 aydan itibaren tüm gelişim alanlarını kapsayan uluslararası bir anaokulu programıdır.

English in Action & Wake Up Time

Serbest zaman uygulamalarıyla konuşma pratiği yapılır.

Communicative Method

İletişimsel metodlar kullanılarak çocukların dili etkin olarak kullanmaları sağlanır.

Düşünür Erken Çocukluk Uygulamaları

Düşünme Becerileri

Düşünür Erken Çocukluk Eğitimi ‘Global Thinkers’ düşünme becerileri uygulamalarıyla zenginleştirilmiştir.

Ben Bireyim

Değerler, iyi bir eğitimin önemli bir parçasıdır. Düşünür erken çocukluk döneminde etkinlik ve uygulamalarla değerlere ilişkin bilgilerin temelleri atılır.

Portfolyo

Öğrencilerin yıl boyunca deneyimlediği ve öğrendiği sanat, fen, matematik, okuma yazmaya hazırlık gibi çalışmalarını ebeveynlerine sunduğu atölye etkinliğidir.

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

Düşünür erken çocukluk eğitiminde öğrenciler Düşünür’e özel çalışmalarla okuma yazmanın görsel algı, yazı bilinci, ses bilgisi, kelime dağarcığı gibi temel becerilerini kazanırlar.

Merak Eden Düşünür Kaşifler GEMS

Bilimin temelini oluşturan fen ve matematiği, ilgi çekici ve eğlenceli etkinliklerle sevdirerek, uygulamalarla da yaparak yaşayarak öğreten bir programdır.

Coding Town

Düşünür erken çocukluk döneminde öğrenciler, basılı materyaller ve oyunlar yardımıyla algoritmik düşünme becerisi kazanır ve kendi oyunlarını kurgularlar; verilen problemlere çözüm yolları üretirler.

Oyun Temelli Beceri Eğitimi

Öğrenciler, Oyun Temelli Gelişim programlarıyla, bireysel ilgi ve gözlemle kendini daha iyi tanıyabilen, çevresi ve kendisi ile ilgili farkındalığı yüksek ve sosyal hayata hazır yaşam becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişirler.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Öğrenme Stilleri Geliştirme Çalışmaları

Lego Eğitimi

Maker-D Eğitimi

D-Steam

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Keşif İstasyonları

Hareket ve Koordinasyon Eğitimi

Müzik Eğitimi

Sanat Eğitimi

Dans Eğitimi

Bize ulaşmaktan çekinmeyin

Düşünür Kolejin'deki en son haberleri ve etkinlikleri almak için kaydolun